• Festival vatre - Oprtalj
  23.06.2018.
  Alpe Adria Oberkrainer Fest - Oprtalj
  15.07.2018.
  Međunarodni susret harmonikaša-Zrenj
  26.08.2018.
  Kestenijada - Oprtalj
  14.10.2018.
   Tuber(food)fest - Livade
  20.-21.10.2018.
Srijeda, 26 Listopad 2016 09:13

Djevojka s kestenjem / La Ragazza con le castagne

Djevojka s kestenjem je drvena skulptura nastala za javno postavljanje u Oprtlju povodom Kestenijade - manifestacije posvećene oprtaljskom kestenu. Njezina je forma stupolika, uzvišena, gotovo anđeoska. Znatne dimenzije raščlanjene su skladom dobro promišljenih prelaza, a nadasve vještim uklapanjem karakteristike drva u potrebu skulptorskog prikaza. Djevojka s kestenjem jedno je od onih značajnih radova Marina Jugovca koji znatno obilježavaju ambijent, govore o njegovim ishodištima s jedinstvenim korištenjem materijala čije su karakteristike utkane u draperiju, lice, kosu, ruke i atribute, poput mreže koja nas sve obuhvaća u dinamičkom spoju zemlje i neba. U tom je smislu skulptura Djevojke s kestenjem značajan prinos obilježavanju prostora Oprtlja, ali i važno djelo Marina Jugovca koji nas svojim likovnim, posebno kiparskim rješenjima iznova oduševljava.

La Ragazza con le castagne e' una scultura lignea scolpita per Portole dove si celebrano manifestazioni legate alle castagne. La scultura e' di forma verticale quasi angelica. Ha dimensioni importanti divise con cura e studio nei passaggi di forme agilmente inseriti nel percorso delle venature lignee. La Castagnera e' uno di quelli importanti lavori di Marino Jugovac che significativamente marcano l'ambiente, ricordando le origini del paesaggio, usando il materiale scultoreo che maestralmente viene lavorato nel percorsso del drapeggio, il volto, i capelli, le mani ed gli attributi. Si tratta quasi di una rete dinamica portante, tra la terra ed il cielo. In questo senso la sculttura della Ragazza delle castagne e un contributo importante che poeticamente segna lo spazio urbano di Portole, ma rappresenta anche unn' illustre lavoro di Marino Jugovac che con le proprie creazioni artistiche, specialmente quelle scultoree, raggiungie livelli importanti ed entusiasmanti.

Marino Jugovac nagrađeni je slikar i kipar koji vodi Galeriju Veli Jože u Grožnjanu. Poznate su njegove skulpture u drvu i drugim materijalima, posebno serije čempresa koje izviru iz inspiracije duboko uronjene u istarski ambijent. Kroz slikarstvo i kiparsko istraživanje krajolika i graditeljskih proporcija istarskih gradića, forme Marina Jugovca govore o našem prirodnom i urbanom okolišu koncentrirajući pažnju na ono što je ključno i središnje. U tom je nizu autor sudjelovao na 40 zajedničkih i preko 30 samostalnih izložbi, a postavio je više javnih skulptura od Poreča, Grožnjana, Pazina, do Biblijskog vrta Mira (Biblical Garden of Peace) s Arkanđelom Mihovilom i anđelom Rafaelom. Njegove su forme stupolike i elementarne kada radi minimalistički, ali redovito, posebno u javnim prostorima, prikladno dimenzionirane. Od nedavnih njegovih koncepata u drvu i drugim materijalima veoma je važna serija Exodusi, izlagana u više domaćih i međunarodnih izložbenih projekata.

Marino Jugovac e' un premiato pittore e scultore istriano. E' il fondatore ed il conducente della Galleria Veli Jože a Grisignana, la citta degli artisti. E' conosciuto come autore di una importante serie di Cipressi da sculture monumentali, a dimenscioni di galleria. Si distingue nelle indagini figurative dell'ambiente istriano, e delle proporzioni e forme delle cittadine che segnano l'orizzonte locale. Il suo interesse tratta raporti e temi centrali ed essenziali. Ha preso parte a 40 mostre colletive e piu' di 30 esposizioni personali. Le sue sculture pubbliche si trovano a Parenzo, Grisignana, Pisino, e nell' Orto biblico della Pace (Biblical Garden of Peace) con l'Arcangelo Michelle ed il' angelo Raffaelle. Le forme di Marino Jugovac sono portate alla verticalita', di espressione elementare quando usa il linguaggio minimalista, ma sempre negli spazi pubblici con dimensioni studiate profondamente. Uno degli concetti recenti di Marino, eseguito in legno ed alti materiali e l'importante serie di „Esodi“, esposta in diverse gallerie locali e mostre internazionali.

Marino Baldini

 

 

     
Zaštita osobnih podataka  |   Izjava o korištenju Kolačića
© Općina Oprtalj sva prava pridržana / Izrada: Studio web art