• Festival vatre - Oprtalj
  23.06.2018.
  Alpe Adria Oberkrainer Fest - Oprtalj
  14.-15.07.2018.
  Međunarodni susret harmonikaša-Zrenj
  26.08.2018.
  Kestenijada - Oprtalj
  14.10.2018.
   Tuber(food)fest - Livade
  20.-21.10.2018.

   

Petak, 28 Srpanj 2017 11:53

Porez na nekretnine - Obavijest i Poziv obveznicima

OBAVIJEST I POZIV

OBVEZNICIMA POREZA NA NEKRETNINE

za dostavu podataka o poreznom obvezniku i podataka o nekretninama
prema Zakonu o lokalnim porezima

Poštovani,

dana 01. siječnja 2017.godine stupio je na snagu Zakon o lokalnim porezima (NN br. 115/2016), kojim se uvodi porez na nekretnine, a ukida komunalna naknada.  Jedinice lokalne samouprave (dalje u tekstu JLS) dužne su uvesti i naplaćivati porez na nekretnine od 01. siječnja 2018. godine.

Općina Oprtalj – Portole  želi ovim putem obavijestiti porezne obveznike o osnovnim stavkama Zakona:

 • predmet oporezivanja je nekretnina,
 • nekretninom se, u smislu ovog Zakona, smatra:
  • stambeni prostor,
  • poslovni prostor,
  • garažni prostor,
  • drugi pomoćni prostori - koji služe glavnom prostoru koji ima svoju svrhu (zajednički dijelovi/prostorije, ljetne kuhinje, zimski vrtovi…),
  • ostali prostori bez namjene - izvedeni prostori, ali bez namjene, izgrađeni objekti bez poslovanja,
  • građevinsko zemljište koje se koristi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti,
  • neizgrađeno građevinsko zemljište ako se nalazi unutar građevinskog područja – zemljište koje svojom veličinom i oblikom ispunjava uvjete za građenje prema važećem prostornom planu i opremljeno je najmanje pristupnom cestom, vodovima el. energije i vode prema mjesnim prilikama, a na njemu nije izgrađena nikakva građevina za koju je potrebna građevinska dozvola; ima izdan akt o gradnji.

Molimo Vas da prilikom ispunjavanja obrazaca za nekretnine koje ste dobili zajedno sa ovom obavijesti navedete sve nekretnine u sklopu predmetnog kućnog broja kojima ste vlasnik/korisnik prema navedenim kategorijama nekretnina.

 • porezni obveznik je svaka osoba koja nekretninu samostalno posjeduje (u smislu Zakona to je vlasnik nekretnine). Iznimno, porezni obveznik je nesamostalni posjednik ako:
  • je porezna obveza pravnim poslom prenesena na nesamostalnog posjednika,
  • se koristi nekretnina u vlasništvu općine, grada ili županije ili Republike Hrvatske,
  • vlasnik nema valjani pravni temelj posjedovanja nekretnine,
  • je vlasnik nepoznat.
 • porez na nekretnine se obračunava na ukupnu neto podnu površinu nekretnine (prostora koji je oporeziv) sukladno propisu o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje zaštićene najamnine, te na stvarnu površinu zemljišta,
 • godišnji iznos poreza po m2 obračunske površine nekretnine se utvrđuje množenjem: vrijednosti boda (B), koeficijenta zone (Kz), koeficijenta namjene (Kn), koeficijenta stanja (Ks) i koeficijenta dobi (Kd),
 • rješenje o porezu na nekretnine donosi se do 31. ožujka za tekuću kalendarsku godinu prema stanju nekretnine i poreznog obveznika na dan 01. siječnja tekuće godine i takvo rješenje je na snazi dok ne nastane promjena koja je od utjecaja na utvrđivanje porezne obveze. Sve promjene koje nastanu tijekom kalendarske godine, a od utjecaja su na utvrđivanje porezne obveze (tj. sve činjenice koje utječu na visinu obračuna i utvrđivanje osobe poreznog obveznika), primjenjuju se od sljedeće kalendarske godine,
 • poreznim rješenjem utvrđuje se porezni obveznik, iznos poreza po m2 obračunske površine, obračunska površina, ukupni iznos poreza u godišnjem iznosu i rokovi plaćanja.

Porez na nekretnine utvrđuju i naplaćuju JLS na području kojih se nekretnina nalazi i prihod je te JLS. Stoga su JLS obvezne tijekom 2017. godine ustrojiti i dalje voditi strukturiranu Evidenciju o nekretninama i o poreznim obveznicima plaćanja poreza na nekretnine.

Za prikupljanje podataka zadužen je Jedinstveni upravni odjel Općine Oprtalj , koji ovim putem

poziva vlasnike i korisnike nekretnina na području Općine Oprtalj - Portole

da, radi ustrojavanja i vođenja Evidencije, te radi pravilnog utvrđivanja činjenica bitnih za donošenje rješenja o porezu na nekretnine i zaduživanja obveznika plaćanja poreza, najkasnije do 30. rujna 2017. godine dostave podatke o nekretninama i poreznim obveznicima koristeći priložene obrasce koji su kreirani posebno za stambeni prostor, poslovni prostor te neizgrađeno građevinsko zemljište.

Ispunjeni obrasci mogu se dostaviti osobno, putem pošte ili elektroničkim putem na e-mail adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. .

Eventualno potrebnu pomoć u popunjavanju obrazaca, dodatne informacije i upute molimo da zatražite putem tel. 052/644-077, 644-150  ili osobno u općinskoj upravi.

Ukoliko se traženi podaci ne dostave ili ako se oni bitno razlikuju od podataka kojima raspolaže JLS dobivenim od Državne geodetske uprave, Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja i Ministarstva financija – Porezne uprave, porezna obveza će se utvrditi na osnovi podataka kojima raspolaže JLS s najvišim koeficijentima utvrđenima Zakonom za stanje i dob nekretnine.

Komunalna naknada i porez na kuću za odmor ukidaju se  s danom 31.12.2017.godine.

 

Općinski načelnik:

 

Aleksander Krt,v.r.

Ime i prezime(*)

Invalid Input
Poruka

Please let us know your message.
Mobitel za SMS(*)

Invalid Input
Email(*)

Please let us know your email address.
Upiši znakove(*)

Invalid Input     
Zaštita osobnih podataka  |   Izjava o korištenju Kolačića
© Općina Oprtalj sva prava pridržana / Izrada: Studio web art   
 

Internetska stranica za potpunu funkcionalnost koristi Kolačiće (Cookie).