• Festival vatre - Oprtalj
  23.06.2018.
  Alpe Adria Oberkrainer Fest - Oprtalj
  15.07.2018.
  Međunarodni susret harmonikaša-Zrenj
  26.08.2018.
  Kestenijada - Oprtalj
  14.10.2018.
   Tuber(food)fest - Livade
  20.-21.10.2018.
Srijeda, 01 Kolovoz 2018 06:33

Obavijest o objavi ponovne Javne rasprave o prijedlogu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Oprtalj

Na osnovu članka 96. i 104. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine broj 153/13 i 65/17) i Odluke o izradi III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Oprtalj (Službene novine Općine Oprtalj 4/17.), objavljuje se:

 PONOVNA JAVNA RASPRAVA

o prijedlogu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Oprtalj

 

 1. Objavljuje se ponovna javna rasprava o prijedlogu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Oprtalj (u daljnjem tekstu Plan). Prijedlog Plana za ponovnu javnu raspravu sastoji se od tekstualnog i grafičkog dijela te sažetka za javnost.
 2. Ponovna javna rasprava započinje 09. kolovoza 2018. godine, a završava 23. kolovoza 2018. godine.
 3. Prijedlog Plana biti će izložen javnom uvidu u vrijeme trajanja ponovne javne rasprave u prostorijama Općine Oprtalj, svakim radnim danom od 08,00 sati do 14,00 sati. Uvid u prijedlog Plana u vrijeme trajanja javnog uvida moguć je i na mrežnim stranicama Općine Oprtalj – www.oprtalj.hr.
 4. Nositelj izrade i izrađivač Plana održat će javno izlaganje Plana u Vijećnici Općine Oprtalj, Matka Laginje 21, Oprtalj, dana 21. kolovoza 2018. godine s početkom u 16,00 sati.
 5. Način sudjelovanja sudionika u ponovnoj javnoj raspravi propisan je člankom 100. Zakona o prostornom uređenju, na slijedeći način:
 • da imaju pravo pristupa na javni uvid u prijedlog Plana
 • da postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, na koja usmeno odgovaraju osobe koje vode javno izlaganja
 • da daju prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja
 • da upućuju nositelju izrade pisane prijedloge i primjedbe u roku određenom u objavi o ponovnoj javnoj raspravi.

Javnopravno tijelo koje je dalo, odnosno trebalo dati zahtjeve za izradu Plana u ponovnoj javnoj raspravi sudjeluje davanjem mišljenja o prihvaćanju tih zahtjeva, odnosno mišljenja o primjeni posebnog propisa i/ili dokumenta koji je od utjecaja na Plan.

 1. Rok za dostavu pisanih očitovanja, mišljenja, prijedloga i primjedbi na prijedlog Plana je do zaključno 23. kolovoza 2018. godine na adresu Općine Oprtalj, Matka Laginje 21, Oprtalj.

Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o ponovnoj javnoj raspravi.

Općinski načelnik:

Aleksander Krt,v.r.

     
Zaštita osobnih podataka  |   Izjava o korištenju Kolačića
© Općina Oprtalj sva prava pridržana / Izrada: Studio web art