Utorak, 18 Rujan 2018 13:22

Poziv na dostavu ponude za radove na uređenju crkve sv. Roka - Uređenje lopice crkve sv. Roka u Oprtlju

Naručitelj Općina Oprtalj, Matka Laginje 21, Oprtalj, OIB: 27242457430, upućuje Poziv na dostavu ponuda. Sukladno čl. 15.  Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) za procijenjenu vrijednost nabave manju od 200.000,00 (500.000,00) kuna bez PDV-a Naručitelj nije obavezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

 

Nabava će se provesti u skladu s odredbama Odluke o provedbi postupka jednostavne nabave („Službene novine Općine Oprtalj broj 6/18“)

  

Predmet nabave je prikupljanje ponuda za radove na uređenju  crkve sv. Roka  - Uređenje lopice crkve sv. Roka u Oprtlju.

 

Procijenjena vrijednost nabave: 100.000,00 kuna.

 

Evidencijski broj nabave: 15/18-JN.

 

Količina predmeta nabave: specificirana je u prilogu ovog poziva -  troškovniku (Prilog 2).

     
Zaštita osobnih podataka  |   Izjava o korištenju Kolačića
© Općina Oprtalj sva prava pridržana / Izrada: Studio web art