Odluka o prijavama koje su pristigle na javni Poziv za financiranje programa, projekata, građanskih inicijativa i aktivnosti na području Općine Oprtalj u 2018. godini

Temeljem članka 28. stavak 6. i 7. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge – nastavno: Uredba (Narodne novine broj 26/15) te članka 24. Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Općine Oprtalj (Službene novine Općine Oprtalj  7/15), Jedinstveni upravni odjel – Povjerenstvo za provedbu i ocjenjivanje postupka financiranja programa i projekata udruga na području Općine Oprtalj donosi

 

ODLUKU

o prijavama koje su pristigle na javni Poziv za financiranje programa, projekata,

građanskih inicijativa i aktivnosti na području Općine Oprtalj u 2018. godini

 

Odlukom se utvrđuje popis prijava koje su pristigle na javni Poziv za financiranje programa, projekata, građanskih inicijativa i aktivnosti na području Općine Oprtalj u 2018. godini, Klasa: 400-01/18-01/01, Urbroj: 2105-02/18-01-3, objavljenog dana 25. siječnja 2018. godine, a koje se upućuju u daljnju proceduru, odnosno stručno ocjenjivanje i one koje se odbijaju iz razloga ne ispunjavanja propisanih uvjeta Poziva.

     
Zaštita osobnih podataka  |   Izjava o korištenju Kolačića
© Općina Oprtalj sva prava pridržana / Izrada: Studio web art