Proračun 2015. godina

Odluka o izvršenju proračuna Općine Oprtalj za 2015. godinu

Odluka o financiranju političkih stranaka za 2015. godinu

Financijski izvještaji 2015.

Popis donacija i sponzorstva za period od 01.01. do 31.03.2015. godine

Popis donacija i sponzorstva za period od 01.01. do 30.06.2015. godine

Popis donacija i sponzorstva za period od 01.01. do 30.09.2015. godine

Popis donacija i sponzorstva za period od 01.01. do 31.12.2015. godine

Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu

Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu

     
Zaštita osobnih podataka  |   Izjava o korištenju Kolačića
© Općina Oprtalj sva prava pridržana / Izrada: Studio web art