• Festival vatre - Oprtalj
  06./2019.
  Alpe Adria Oberkrainer Fest - Oprtalj
  07./2019.
  Međunarodni susret harmonikaša-Zrenj
  08./2019.
  Kestenijada - Oprtalj
  10./2019.
   Tuber(food)fest - Livade
  10./2019.

Pravilnik o prikupljanju, obradi, korištenju i zaštiti osobnih podataka

Na temelju UREDBE (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) i 34. Statuta Općine Oprtalj (Sl. novine Općine Oprtalj broj 3/09 i 1/13), Općinski načelnik Općine Oprtalj , dana 24. svibnja 2018. godine donosi

 PRAVILNIK

o prikupljanju, obradi, korištenju i zaštiti osobnih podataka

     
Zaštita osobnih podataka  |   Izjava o korištenju Kolačića
© Općina Oprtalj sva prava pridržana / Izrada: Studio web art