Zbrinjavanje otpada

Srijeda, 31 Listopad 2018 07:59

Prijava nepropisno odbačenog otpada

PRIJAVA NEPROPISNO ODBAČENOG OTPADA Uspostava sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu i evidentiranje lokacija odbačenog otpada Dana 29. listopada 2018. godine Općinski načelnik donio je Odluku o uspostavi sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu i evidentiranju lokacija odbačenog otpada. Sukladno odredbi čl. 36. st. 2. Zakona…
Davatelj usluge dužan je obračunati cijenu javne usluge na način kojim se osigurava primjena načela »onečišćivač plaća«, ekonomski održivo poslovanje te sigurnost, redovitost i kvalitetu pružanja usluge sukladno propisanim odredbama: - Zakonom o održivom gospodarenju otpadom (NN broj 94/13. i 73/17.) - Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom (NN broj 50/17.)…
Nakon donošenja Zakona o održivom gospodarenju otpadom («Narodne novine» broj 94/13) Vlada RH donijela je Uredbu o gospodarenju komunalnim otpadom koja je stupila na snagu 01. studenoga 2017. godine te je od tog datuma započeo teći rok od tri mjeseca u kojem jedinice lokalne samouprave moraju donijeti nove akte. Slijedom…
Nakon donošenja Zakona o održivom gospodarenju otpadom («Narodne novine» broj 94/13) Vlada RH donijela je Uredbu o gospodarenju komunalnim otpadom koja je stupila na snagu 01. studenoga 2017. godine te od tog datuma započeo je teći rok od tri mjeseca u kojem jedinice lokalne samouprave moraju donijeti nove akte. Slijedom…
     
Zaštita osobnih podataka  |   Izjava o korištenju Kolačića
© Općina Oprtalj sva prava pridržana / Izrada: Studio web art