Općina • Comune di
OPRTALJ - PORTOLE
Službene stranice • Sito ufficiale

Uredovno vrijeme za stranke: UTO: 11.30 – 15.30 ČET: 8.00 – 12.00

Odluka o dodjeli sredstava za financiranje programa i projekata udruga iz Proračuna Općine Oprtalj – Portole za 2023. godinu

Na temelju članka 29. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15. i 37/21.) te članka 27. Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Općine Oprtalj – Portole („Službene novine Općine Oprtalj – Portole“ broj 14/21.), te zaključka načelnika KLASA 402-05/23-01/01 URBROJ:2163-29-23-5

Općinski načelnik Općine Oprtalj – Portole

ODLUKU

o dodjeli sredstava za financiranje programa i projekata udruga iz Proračuna Općine Oprtalj – Portole za 2023. godinu

Ovom Odlukom utvrđuje se popis udruga kojima su odobrena sredstva temeljem Natječaja za financiranje programa i projekata udruga iz Proračuna Općine Oprtalj – Portole za 2023. godinu, KLASA: 402-01/23-01/01, URBROJ: 2163-29-23-4, objavljenog dana 03. veljače 2023. godine, kao i iznosi odobrenih sredstava za financiranje programa i projekata udruga iz Proračuna Općine Oprtalj – Portole u 2023. godini.

Odluka o dodjeli sredstava za financiranje programa i projekata udruga iz Proračuna Općine Oprtalj – Portole

Go to Top