Općina • Comune di
OPRTALJ - PORTOLE
Službene stranice • Sito ufficiale

Uredovno vrijeme za stranke: UTO: 11.30 – 15.30 ČET: 8.00 – 12.00

Opći podaci

Općina Oprtalj

Nalazi se na krajnjem sjevernom dijelu Istarskog poluotoka, između Buja na zapadu i Buzeta na istoku. Ranije je današnja Općina Oprtalj – Portole pripadala bivšoj Općini Buje (njen sjeverozapadni dio) i bivšoj Općini Buzet (njen jugoistočni dio). Općina Oprtalj – Portole prostire se na 60,95 km2, a prema popisu stanovništva iz 2021. godine broji 748 stanovnika, što je u odnosu na 2011. kada je ista brojila 850 stanovnika, za 102 stanovnika manje. Jedna je od najmanje naseljenih općina u Istarskoj županiji.

Extreme Sports Biking

Reljef

Zbog osebujnosti izgleda i vegetacijskog pokrova od posebnog je značenja reljef. Glede izgleda reljefa razlikuju se dva dijela: 1) disecirani brjegovi i brežuljci na flišnoj podlozi (sjeverni i središnji dio Općine) i 2) dolina rijeke Mirne, koja u dijelu središnjega toka poprima obilježje sutjeske (manji  južni dio Općine). Visinske razlike na području Općine Oprtalj – Portole kreću se od  10m/nv u dolini Mirne do 498m/nv. S trga u Oprtlju pružaju se panoramski vidici  na Motovun, dolinu i ušće rijeke Mirne, obronke Ćićarije i na slovensko gorje.

Snowboarding

Klima

Područje Općine Oprtalj – Portole, obilježeno je blagom submediteranskom klimom. Ljeta su topla i duga s srednjom mjesečnom temperaturom od 22˙C, a zime su blage što je  posljedica utjecaja mora. Općina Oprtalj – Portole nalazi se u području povoljnih klimatskih prilika koje pružaju sve potrebne uvjete za život stanovništva, a tijekom vegetacijskog razdoblja moguće je uspješno uzgajanje mediteranskih kultura.

Snowboarding

Tlo

Na jurskim, krednim i eocenskim vapnencima javlja se istarska crvenica. Fizikalna svojstva istarske crvenice su općenito povoljna. Na području Općine Oprtalj – Portole crvenica je zastupljena na uskom pojasu od Zrenja prema Bujama. Na kvartarnim naslagama u potočnim dolinama i u dolini rijeke Mirne razvili su se tipovi aluvijalnih tala. Regulacijom potočnih i riječnih tokova, kao i melioracijom, ova tla gube osnovna prirodna obilježja i obradom stvara se novi tip antropogeniziranih tala.

Extreme Sports Biking

Voda

Na području Općine potječe rijeka Mirna koja s pritocima čini porječje od 536 km2. Osim Mirne značajniji su vodotoci u sjevernom dijelu Općine – potoci Malinska, Pregan i Mlaka, koji teku  od sjevera prema jugu. Na području Općine nekoliko je značajnih izvora vode (najveći je izvor Bulaž), izvor termalne vode u Istarskim toplicama i nekoliko manjih kaptiranih izvora.

Aktualne događaje pratite na našem turističkom portalu Coloursofistria klikom na logo:

Go to Top