Općina • Comune di
OPRTALJ - PORTOLE
Službene stranice • Sito ufficiale

Uredovno vrijeme za stranke: UTO: 11.30 – 15.30 ČET: 8.00 – 12.00

Općinsko vijeće

Općinsko vijeće Općine Oprtalj – Portole

1. Sara Šorgo

2. Martin Vižintin, predsjednik

3. Izak Versa

4. Martina Krast

5. Barbara Vežnaver Antonac, zamjenica predsjednice

6. Ivan Ipša, zamjenik predsjednika

7. Sandi Zubin

Općinsko vijeće je predstavničko tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koje donosi akte u okviru prava i obveza jedinica lokalne samouprave i obavlja druge poslove u skladu sa zakonom i ovim Statutom. Općinsko vijeće odlučuje o poslovima lokalnog značaja, kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a osobito o: uređenju naselja i stanovanju, prostornom i urbanističkom planiranju, komunalnim djelatnostima, brizi o djeci, socijalnoj skrbi, primarnoj zdravstvenoj zaštiti, odgoju i osnovnom obrazovanju, kulturi, tjelesnoj kulturi i sportu, zaštiti potrošača, zaštiti i unapređenju prirodnog okoliša, protupožarnoj i civilnoj zaštiti, kao i o drugim pitanjima, ako zakonom nije drugačije utvrđeno.

Go to Top