Općina • Comune di
OPRTALJ - PORTOLE
Službene stranice • Sito ufficiale

Uredovno vrijeme za stranke: UTO: 11.30 – 15.30 ČET: 8.00 – 12.00

Poziv na dostavu ponude za održavanje – nasipavanje nerazvrstanih cesta

Naručitelj Općina Oprtalj – Portole, Matka Laginje 21, 52428 Oprtalj, OIB: 27242457430, upućuje Poziv za dostavu ponuda (u daljnjem tekstu: Poziv) u sukladno članku 12. i članku 15. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16. i 114/22.; u daljnjem tekstu: Zakon o javnoj nabavi), za procijenjenu vrijednost nabave manju od 26.540,00 EUR za robe i usluge, odnosno 66.360,00 EUR bez PDV-a za radove Naručitelj nije obavezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

Predmet nabave je Održavanje – nasipavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Oprtalj – Portole.

Procijenjena vrijednost nabave je 39.900,00 EUR bez PDV-a.

Evidencijski broj nabave: 37/23-JN

Prilog 1 nalazi se u sklopu poziva na dostavu ponuda.

Go to Top