Općina • Comune di
OPRTALJ - PORTOLE
Službene stranice • Sito ufficiale

Uredovno vrijeme za stranke: UTO: 11.30 – 15.30 ČET: 8.00 – 12.00

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata po objavljenom natječaju za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Oprtalj – Portole

REPUBLIKA HRVATSKA

OPĆINA OPRTALJ – PORTOLE

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja

za prijam u službu u Jedinstvenom upravnom

odjelu Općine Oprtalj – Portole

Klasa: 112-02/21-01/07

Urbroj: 2163-29-22-4

Oprtalj, 29. prosinca 2022. godine

Na temelju članka 20. i 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/), Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Oprtalj – Portole objavljuje

POZIV

NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I

SPOSOBNOSTI KANDIDATA

Temeljem objavljenog natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Oprtalj – Portole za radno mjesto Namještenik – radnik na održavanju komunalne infrastrukture, Klasa: 112-02/22-01/07, Urbroj:2163-29-22-1 od 14. prosinca 2022. godine objavljenog u „Narodnim novinama“ broj 146/22, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na web stranicama Općine Oprtalj – Portole poziva se kandidat:

MESON VIŽINTIN, VIŽINTINI VRHI 3, 52428 OPRTALJ

koji ispunjava formalne uvjete predmetnog natječaja da pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, u ponedjeljak 03. siječnja 2023. godine sa početkom u 10:00 sati u prostorijama Općine Oprtalj – Portole, Matka Laginje 21.

Raspored:

10:00 sati Identifikacija

10:05 sati Provjera znanja – pisani test

10:45 sati Objava rezultata testiranja i rasporeda intervjua sa kandidatom ukoliko ostvari najmanje 50% ukupnog broja bodova na pisanom testiranju

Na testiranje je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu.

Ne postoji mogućnost naknadnoga pisanog testiranja, bez obzira na razloge koje pojedinog kandidata možebitno priječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.

Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio prethodnoj provjeri, povukao prijavu na natječaj.

Pravni izvori i drugi izvori za pripremanje kandidata za pisano testiranje su sljedeći:

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne Novine“ broj 33/01,
60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15,
123/17, 123/17, 98/19, 144/20).

Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne Novine“ broj 68/18, 110/18, 32/20).

Svi navedeni propisi mogu se pronaći na internet stranici „Narodnih novina“ (www.nn.hr).

Povjerenstvo za provedbu natječaja

za prijam u službu u Jedinstvenom upravnom

odjelu Općine Oprtalj – Portole

Oglasna ploča

Akti načelnika

Go to Top