Općina • Comune di
OPRTALJ - PORTOLE
Službene stranice • Sito ufficiale

Uredovno vrijeme za stranke: UTO: 11.30 – 15.30 ČET: 8.00 – 12.00

Prethodno savjetovanje s javnošću

Javno savjetovanje s javnošću u postupku donošenja Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda Općine Oprtalj – Portole za 2024. godinu

Općina Oprtalj  – Portole temeljem odredbi Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15 i 69/22) provodi savjetovanje s javnošću u postupku donošenja Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda Općine Oprtalj – Portole  za 2024. godinu.
Cilj provođenja savjetovanja sa zainteresiranom javnošću je upoznavanje javnosti s Planom djelovanja u području prirodnih nepogoda Općine Oprtalj – Portole  za 2024. godinu, te dobivanje mišljenja i prijedloga na prijedlog Plana.

Početak savjetovanja je 15.11.2023. a završetak 23.11.2023.

Popunjeni obrazac možete poslati zaključno do 23.11.2023. godine na e-mail adresu opcina@oprtalj.hr.

Općina Oprtalj – Portole

15 studenoga, 2023|

Javno savjetovanje s javnošću u postupku donošenja Plana upravljanja imovinom Općine Oprtalj – Portole za 2024. godinu

Općina Oprtalj  – Portole temeljem odredbi Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15 i 69/22) provodi savjetovanje s javnošću u postupku donošenja Plana upravljanja imovinom Općine Oprtalj – Portole  za 2024. godinu.
Cilj provođenja savjetovanja sa zainteresiranom javnošću je upoznavanje javnosti s Planom upravljanja imovinom Općine Oprtalj – Portole  za 2024. godinu, te dobivanje mišljenja i prijedloga na prijedlog Plana.

Početak savjetovanja je 15.11.2023. a završetak 23.11.2023.

Popunjeni obrazac možete poslati zaključno do 23.11.2023. godine na e-mail adresu opcina@oprtalj.hr.

Općina Oprtalj – Portole

15 studenoga, 2023|

Javno savjetovanje u postupku donošenja plana Proračuna Općine Oprtalj – Portole za 2024. godinu sa projekcijama za 2025. i 2026. godinu

Općina Oprtalj  – Portole temeljem odredbi Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15 i 69/22) provodi savjetovanje s javnošću u postupku donošenja Plana Proračuna Općine Oprtalj – Portole  za 2024. godinu sa projekcijama za 2025. i 2026. godinu.
Cilj provođenja savjetovanja sa zainteresiranom javnošću je upoznavanje javnosti s Planom Proračuna Općine Oprtalj – Portole  za 2024. godinu sa projekcijama za 2025. i 2026. godinu, te dobivanje mišljenja i prijedloga na prijedlog Plana.

Početak savjetovanja je 24.10.2023. a završetak 23.11.2023.

U navedenom roku zainteresirani mogu svoje primjedbe i prijedloge dostaviti Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Oprtalj  – Portole koji će sastaviti izvješće o provedenoj raspravi i navedeno izvješće dostaviti načelniku na razmatranje i prihvaćanje.

Prijedlozi i mišljenja na plan Proračuna  Općine Oprtalj – Portole  za 2023. godinu sa projekcijama za 2024. i 2025. godinu podnose se putem obrasca.

Popunjeni obrazac možete poslati zaključno do 23.11.2023. godine na e-mail adresu opcina@oprtalj.hr.

Općina Oprtalj – Portole

24 listopada, 2023|

Javno savjetovanje: Odluka o visini i načinu plaćanja naknade kod dodjele grobnog mjesta na korištenje na neodređeno vrijeme i godišnje grobne naknade

28 travnja, 2023|

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Oprtalj

Izvješće o provedenom savjetovanju

17 prosinca, 2019|

Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama

Izvješće o provedenom savjetovanju

18 travnja, 2018|
Go to Top