Općina • Comune di
OPRTALJ - PORTOLE
Službene stranice • Sito ufficiale

Uredovno vrijeme za stranke: UTO: 11.30 – 15.30 ČET: 8.00 – 12.00

Jedinstveni upravni odjel

Jedinstveni upravni odjel obavlja poslove iz upravnih područja, društvenih djelatnosti, gospodarstva, financija, komunalno stambenih djelatnosti, zaštite okoliša te gospodarenja otpadom, prometa i veza, imovinsko pravnih odnosa, upravljanja nekretninama na području općine, kao i druge poslove koji su zakonom, drugim propisima i općim aktima stavljeni u nadležnost općine kao jedinice lokalne samouprave.

Jedinstveni upravni odjel obavlja stručne, opće, administrativno tehničke i druge poslove za potrebe općinskog vijeća, načelnika i njihovih radnih tijela.

Jedinstvenim upravnim odjelom upravlja i rukovodi pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela.

Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Oprtalj – Portole:
Nicol Vranjac Štokovac, bacc.iur.
e-mail: procelnica@oprtalj.hr


Referent za opće i administrativne poslove:

Martina Bazjak Sorgo
email: opcina@oprtalj.hr

Radnik na održavanju komunalne infrastrukture:
Meson Vižintin

Pomoćni komunalni radnik:
David Stanić

Čistačica:
Franka Vižintin

Go to Top